Jägarnäs

Jägarnäs är en badplats i Ludvika kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Jägarnäsbadet ligger i sjön Haggen i Ludvika kommun. Det är en relativt stor badplats med över 200 badande fina sommardagar. Badet ligger på en udde och består av en ca 75 m lång sandstrand, som är relativt långgrund. Stora grönytor finns. Nedanför dessa finns ett strandområde där vattnet snabbt blir djupare.

Kontakta Ludvika kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: charlotte.olsson@ludvika.seTel: 0240-862 29

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-15
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:00-0.70.22.7Vindriktning 112grader
9:00-1.10.11.8Vindriktning 67grader
12:00-1.50.24.0Vindriktning 76grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Jägarnäsbadet är beläget i sjön Haggen i Ludvika kommun i Dalarna. Sjön har en yta på 7,1 km2. Badplatsen utgörs av en stor grönyta med en sandstrand på ca 75 m. Brygga finns. Jägarnäsbadet är registrerat som s k EU-bad av Ludvika kommun enligt direktiv 2006/7EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Haggen rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Haggen med Jägarnäsbadet samt dess provtagningspunkter visas på karta nedan.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2016-07-04
  Uppdaterad av: Charlotte Olsson
  Nästa uppdatering: 2017

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningen Ludvika kommunAdress 771 82 LudvikaBesöks­adressCarlavägen 24Telefon0240-860 00E-postkultur.fritid@ludvika.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen Ludvika kommunAdress 771 82 LudvikaBesöks­adressCarlavägen 24Telefon0240-863 10E-postsamhallsbyggnad@ludvika.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.ludvika.seTelefon0240-862 29E-postcharlotte.olsson@ludvika.se