Lomma Norra

Lomma Norra är en badplats i Lomma kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Det är den längsta sandstranden i kommunen och är en av Skånes mest välbesökta. Det är en långgrund och barnvänlig badplats med fin sandbotten. Växtligheten på land domineras av strandråg och vresros som bildar omväxlande, skyddade miljöer samtidigt som de hjälper till att binda sanden. Alldeles i badplatsens närhet växer Lommas modernaste stadsdel fram med restauranger och kafé. Toaletter och dusch finns på stranden väster om Tullhustorget samt vid nordvästra hörnan av Strandfuret.

Kontakta Lomma kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@lomma.seTel: 040-6411000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-09-06
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-09-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-21Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-10Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Tillfredsställande kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:0020.40.05.7Vindriktning 223grader
19:0017.20.03.3Vindriktning 254grader
22:0015.90.02.6Vindriktning 224grader

Dagens vattentemperatur: 17.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Lomma Norra, eller Lomma Beach som den också kallas, är registrerat som ett s.k. EU-bad. Badplatsen består av en lång och bred sandstrand som är långgrund och barnvänlig. Badplatsen sträcker sig från piren i söder till naturreservatet Kustdammarna i norr. Växtligheten på land domineras av strandråg och vresros som bildar omväxlande, skyddade miljöer samtidigt som de hjälper till att binda sanden. Innanför stranden ligger Strandfuret, ett populärt strövområde. Badvattnet har det senaste året fått bedömningen tillfredsställande kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Badplatsen är belägen i Lommabukten som har klassificeringen måttlig ekologisk status. De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. Buktens ålgräsängar utgör en prioriterad och särskilt skyddsvärd biotop som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Höje å

  Höje å har sitt utlopp strax norr om badplatsen. Höje ås avrinningsområde består till stor del av jordbruksbygd. En stor del av Lunds kommuns och Lomma tätorts dagvatten rinner ut i ån och hela avrinningsområdet berör totalt sju kommuner. Källby avloppsreningsverk och Staffanstorps reningsverk har även utlopp i Höje å.

  Föroreningens frekvens

  Provtagningar visar att bakteriehalten i Höje å ofta är hög under sommaren. Vid ogynnsamma väderförhållanden, såsom västlig vind och stora mängder regn i kombination med dålig vattenomsättning kan T-bryggan påverkas negativt.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Samverkan med Lunds kommun, Höje å Vattenråd och VA Syd

   Ansvarig utförare: Miljö- och byggavdelningen

   Åtgärd utförd senast: 2022-09-30

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: En gång om året för att komplettera med eventuella förändringar.
Senast uppdaterad: 2022-05-18
Uppdaterad av: Sara Abelin
Nästa uppdatering: Uppdatering vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsavdelningenAdress Teknik- och fastighetsavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressKommunhuset, Hamngatan 3Telefon040-641 1162E-postkatarina.loveborn@lomma.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggavdelningenAdress Miljö- och byggavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressHamngatan 5Telefon040-641 12 81E-postsara.abelin@lomma.se
Övrigt
Hemsidawww.lomma.seTelefon040-6411000E-postinfo@lomma.se