Långa Bryggan i Bjärred

Långa Bryggan i Bjärred är en badplats i Lomma kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Badplatsen består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa bryggan, Långa bryggan. Badplatsen är långgrund med fin sandbotten och längst ut på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus med omklädningsrum, bastu och restaurang. Miljön på land domineras av de gamla bokträden som är rester av den gamla Saltsjöbadsanläggningens park. Toaletter finns vid Parkallén, i anslutning till Långa bryggan.

Hitta hit

Kontakta Lomma kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@lomma.seTel: 040-6411000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2024-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2024-05-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-09-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0020.30.03.2Vindriktning 274grader
22:0021.20.04.8Vindriktning 327grader
1:0021.00.04.5Vindriktning 331grader

Dagens vattentemperatur: 18.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 18°C (2024-07-09)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 18.5°C

Maj: 14.8°C

Juni: 18°C

Juli: 19.2°C

Augusti: 18.6°C

Långa Bryggan i Bjärred är registrerat som ett s.k. EU-bad med blå flagg och består av en liten sandstrand som domineras av den ca 500 meter långa badbryggan. Badplatsen är långgrund och längst ute på bryggan ligger Bjärred Saltsjöbads kallbadhus. Badvattnet har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Intill sandstranden finns naturreservat Bjärreds Saltsjöbad som utgör en av få skogsmiljöer i kommunen. Särskilt viktiga biologiska strukturer för bevarande är den strandnära ädellövskogen, grova bokar, brynmiljöerna och vissa ekuppslag. Badplatsen är belägen i Lommabukten som har klassificeringen måttlig ekologisk status. De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. Buktens ålgräsängar utgör en prioriterad och särskilt skyddsvärd biotop som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: En gång om året för att komplettera med eventuella förändringar.
  Senast uppdaterad: 2022-05-18
  Uppdaterad av: Sara Abelin
  Nästa uppdatering: Uppdatering vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik-och fastighetsavdelningenAdress Teknik-och fastighetsavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressKommunhuset, Hamngatan 3Telefon040-641 1162E-postkatarina.loveborn@lomma.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggavdelningenAdress Miljö- och byggavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressHamngatan 5Telefon040-641 12 81E-postsara.abelin@lomma.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lomma.seTelefon040-6411000E-postinfo@lomma.se