Habo Ljungs camping

Habo Ljungs camping är en badplats i Lomma kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger vid Öresundskusten, i Lommabukten och tillhör Lomma kommun. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga och är belägen precis vid Lomma Camping & Resort. Vattnet är långgrunt med sandbotten och intill badstranden, i anslutning till campingområdet, finns klippta gräsytor att vistas på. Platsen är populär bland traktens vind- och kitesurfare. I anslutning till badplatsen och campingen finns kafé, grillplats, minigolfbana och toalett. Parkering sker vid entrén till campingområdet, på Södra Västkustvägens västra sida.

Hitta hit

Kontakta Lomma kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@lomma.seTel: 040-6411000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-05-27
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-09-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-08-21Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-10Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
12:0017.70.01.6Vindriktning 254grader
15:0018.00.03.1Vindriktning 222grader
18:0017.30.02.8Vindriktning 224grader

Dagens vattentemperatur: 15 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen vid den här badplatsen under de senaste två veckorna

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 18°C (2024-05-27)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 18.5°C

Maj: 14.8°C

Juni: 18.7°C

Juli: 19°C

Augusti: 18.4°C

Habo Ljungs camping är registrerat som ett s.k. EU-bad och är belägen vid Habo Ljungs campingplats. Badet utgörs av en sandstrand på ett par hundra meter och en ca 200 meter lång brygga. Vattnet är långgrunt och har de senast åren fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Intill sandstranden och campingen ligger Habo Ljungs Alkärr som är ett viktigt naturområde med flera sällsynta arter av växter, spindlar och fjärilar. Området är ursprungligen gammal betesmark som vuxit igen och bildar en tät alsumpskog. Badplatsen är belägen i Lommabukten som har klassificeringen måttlig ekologisk status. De grunda bottnarna i Lommabukten är en trygg uppväxtmiljö för olika fiskarter. Buktens ålgräsängar utgör en prioriterad och särskilt skyddsvärd biotop som står värd för en stor biologisk mångfald bland fiskar och ryggradslösa djur.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov
  Senast uppdaterad: 2022-05-18
  Uppdaterad av: Sara Abelin
  Nästa uppdatering: Uppdatering vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik-och fastighetsavdelningenAdress Teknik-och fastighetsavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressKommunhuset, Hamngatan 3Telefon040-641 1162E-postkatarina.loveborn@lomma.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggavdelningenAdress Miljö- och byggavdelningen, 234 81 LommaBesöks­adressHamngatan 5Telefon040-641 12 81E-postsara.abelin@lomma.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lomma.seTelefon040-6411000E-postinfo@lomma.se