Vänern, Villabadet

Vänern, Villabadet är en badplats i Lidköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger vid Vänern i Kinneviken i Lidköpings kommun och består av en ca 250 m långgrund sandstrand. Här finns toalett öppen under säsong.

Kontakta Lidköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: service@lidkoping.seTel: 0510-770000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-23Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
01:008.80.01.3Vindriktning 117grader
04:009.90.01.1Vindriktning 137grader
07:0017.20.01.8Vindriktning 63grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Villabadet är ett välbesökt strandområde som ligger ca 5 km väst om centrala Lidköping och består av en sandstrand med dynbildning och gles tallskog. Närmast vattnet finns en långsträckt sandstrand med vacker vy över Kinneviken mot Kinnekulle. Ett villaområde ansluter till tallskogen. Badet består av en långgrund sandbotten där vattnet har utmärkt kvalité. Det finns bussförbindelser och cykelbana från Lidköpings centrum. Tillgång på parkering och toalett finns nära till hands.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång/år
  Senast uppdaterad: 2023-04-05
  Uppdaterad av: Anette Härnström Nyfelt
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareService, ParkAdress 531 88 LidköpingBesöks­adressSkaragatan 8Telefon0510-77 00 00E-postservice@lidkoping.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, Miljö-HälsaAdress 531 88 LidköpingBesöks­adressSkaragatan 8Telefon0510-770000E-postmiljohalsa@lidkoping.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.lidkoping.se/Telefon0510-770000E-postservice@lidkoping.se