Vänern, Sandbäcken

Vänern, Sandbäcken är en badplats i Lidköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ett långgrunt bad med sandstrand intill Natura 2000-området Östra Sannorna. Här finns en toavagn utställd under säsong.

Kontakta Lidköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: service@lidkoping.seTel: 0510-770000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2019: Dålig kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0014.20.02.9Vindriktning 239grader
23:0010.10.01.7Vindriktning 203grader
02:006.80.01.2Vindriktning 210grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sandbäcksbadet ligger nära centrala Lidköping och består av en stor gräsyta med möjlighet till grill. Badplatsen består av en långgrund sandig botten med inslag av vass. Vattnet bedöms ha en tillfredsställande kvalité. Toalettvagn finns i anslutning till badplatsen. Parkering finns tillgänglig en bit från badplatsen. 2019 falerade provtagningen vilket resulterade i att badvattnets klassificering försämrades. Provtagningen utfördes inte på rätt sätt och inte på anvisad plats vilket vi bedömer ha påverkat resultatet oförtjänt negativt.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: 1 gång/år
  Senast uppdaterad: 2023-04-05
  Uppdaterad av: Anette härnström Nyfelt
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareService, ParkAdress Besöks­adressSkaragatan 8, LidköpingTelefon0510-77 00 00E-post
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnad, Miljö-HälsaAdress Besöks­adressSkaragatan 8, LidköpingTelefon0510-77 00 00E-postmiljohalsa@lidkoping.se
  Övrigt
  Hemsidahttp://www.lidkoping.se/Telefon0510-770000E-postservice@lidkoping.se