Läen, Lessebo badplats

Läen, Lessebo badplats är en badplats i Lessebo kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Lessebo kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: myndighet@lessebo.seTel: 0478-12500

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
21:0014.10.01.1Vindriktning 208grader
00:0011.00.00.3Vindriktning 335grader
03:008.80.00.5Vindriktning 309grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Insjö som ingår i Ronnebyåns huvudavrinningsområde Läen är 14,5 meter djup och har en yta på 10,9 m2 Flytbryggor

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-09-10
  Uppdaterad av: Lisa Lindgren

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Övrigt
  Hemsidawww.lessebo.seTelefon0478-12500E-postmyndighet@lessebo.se