Badsjön, Skruv

Badsjön, Skruv är en badplats i Lessebo kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Lessebo kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: myndighet@lessebo.seTel: 0478-12500

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-08
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17.5 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
2023-06-07Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-6.60.01.2Vindriktning 297grader
5:00-7.00.01.1Vindriktning 295grader
8:00-7.40.01.0Vindriktning 296grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sjöyta:26,5 m2 Före detta grustäkt under grundvattenytan. Bottnen består av grus/sand. Badstranden: sandstrand och gräsyta. Flytbryggor. Badsjön ligger inom Lyckebyåns avrinningsområde.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-09-10
  Uppdaterad av: Lisa Lindgren

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunledningsförvaltningenAdress Besöks­adressStorgatan 78Telefon0478-125 00E-postinfo@lessebo.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMyndighetsnämndenAdress Besöks­adressStorgatan 78Telefon0478-125 00E-postmyndighet@lessebo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lessebo.seTelefon0478-12500E-postmyndighet@lessebo.se