Stora Lövsjön

Stora Lövsjön är en badplats i Lerums kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Strandbad med berg, sand och gräsyta. Flytbryggor.

Kontakta Lerums kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: henrik.gustafson@lerum.seTel: 0302-522016

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-28Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2022-06-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
10:002.00.24.1Vindriktning 102grader
13:000.90.74.1Vindriktning 94grader
16:00-0.01.24.0Vindriktning 88grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Belägen ca 5 km nordväst om Gråbo centrum

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Inga krav på uppdatering då badet har utmärkt kvalité
  Senast uppdaterad: 2017-06-13
  Uppdaterad av: Lena Nilsson

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritidsenhetenAdress 44380 LerumBesöks­adressBagges torgTelefon0302-521491E-postMagnust.Carlsson@lerum.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöenheten, Sektor SamhällsbyggnadAdress Lerums KommunBesöks­adressBagges Torg, LerumTelefon0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92E-postmiljoenheten@lerum.se
  Övrigt
  Hemsidawww.lerum.seTelefon0302-522016E-posthenrik.gustafson@lerum.se