Leken

Leken är en badplats i Lekebergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Sand/grusbotten i en insjö med karakäristiskt mörkfägat vatten. Brygga, hopptorn, stora gräsytor och lekpark finns i området vilket gör badplatsen till mycket barnvänlig.

Kontakta Lekebergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.seTel: 0583-810 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:00-10.40.02.0Vindriktning 88grader
22:00-10.40.02.0Vindriktning 84grader
1:00-9.20.02.0Vindriktning 81grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Stora gräsytor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Bristfälliga avlopp vid Leken

  Oklart om det finns undermåliga avlopp vid Leken som kan påverka bakteriehalten i vattnet.

  Föroreningens frekvens

  Inga förhöjda bakteriehalter har påvisats hittills i badvattenprover.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Minst vart tredje år
Senast uppdaterad: 2021-03-19
Uppdaterad av: Linda von Sydow
Nästa uppdatering: 2024-03-31

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidAdress Bangatan 7, 716 81 FjugestaBesöks­adressBangatan 7Telefon0585-487 16E-postmaria.gille@lekeberg.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSydnärkes miljöavdelningAdress 695 80 LaxåBesöks­adressPostgatan 2-4Telefon0583-810 00E-postmiljo@sydnarkemiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.sydnarkemiljo.se, www.lekeberg.seTelefon0583-810 00E-postsydnarkemiljobygg@askersund.se