Lanna badgruva

Lanna badgruva är en badplats i Lekebergs kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Lekebergs kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.seTel: 0583-810 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:0021.20.02.3Vindriktning 280grader
21:0015.80.02.8Vindriktning 58grader
00:0010.60.02.1Vindriktning 42grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kalkbrott med brygga.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst vart tredje år
  Senast uppdaterad: 2021-03-19
  Uppdaterad av: Linda von Sydow
  Nästa uppdatering: 2024-03-31

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur och FritidAdress Bangatan 7, 716 81 FjugestaBesöks­adressBangatan 7Telefon0585-48716E-postmaria.gille@lekeberg.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSydnärkes miljöavdelningAdress 695 80 LaxåBesöks­adressPostgatan 2-4Telefon0583-810 00E-postmiljo@sydnarkemiljo.se
  Övrigt
  Hemsidawww.sydnarkemiljo.se, www.lekeberg.seTelefon0583-810 00E-postsydnarkemiljobygg@askersund.se