Midsommarbadet

Midsommarbadet är en badplats i Laxå kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Laxå kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sydnarkemiljobygg@askersund.seTel: 0583-810 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2021-07-06Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ny badplats
 3. 2019: Ny badplats
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:0013.00.01.9Vindriktning 238grader
23:009.60.00.7Vindriktning 324grader
02:009.60.03.2Vindriktning 40grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Bakterier och gödning via Laxån

  Humusrikt vatten i Laxån. Många gräsänder badar i vattnet innan det rinner till badplatsen.

  Föroreningens frekvens

  Förhöjda bakteriehalter i vattnet periodvis under sommaren. Påverkas av väder och värme.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Minst vart tredje år
Senast uppdaterad: 2021-03-19
Uppdaterad av: Linda von Sydow
Nästa uppdatering: 2024-03-31

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidAdress 695 80, LaxåBesöks­adressPostgatan 2-4Telefon0584-47 31 08E-posttomas.dahlberg@laxa.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSydnärkes miljöavdelningAdress 695 80 LaxåBesöks­adressPostgatan 2-4Telefon0583-810 00E-postmiljo@sydnarkemiljo.se
Övrigt
Hemsidawww.sydnarkemiljo.se, www.laxa.seTelefon0583-810 00E-postsydnarkemiljobygg@askersund.se