Laholmsbukten, Birger Pers väg

Laholmsbukten, Birger Pers väg är en badplats i Laholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Man kan bada längs med hela stranden. Längst i norr dominerar lös sandstrand och höga dyner, längre söderut är landskapet vid havet flackare och bitvis sanden hårdare bunden. Både Mellbystrand och Skummeslövsstrand uppstod som sommarorter men är båda nu, till större delen, bebodda året runt. Fina sommardagar är besökstrycket stort på stranden, men med dess utbredning behöver man inte slåss om platserna.

Kontakta Laholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: medborgarservice@laholm.seTel: 0430-15000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-22
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 8 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-07-04Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:000.30.46.9Vindriktning 85grader
21:000.40.14.5Vindriktning 81grader
0:000.40.23.3Vindriktning 63grader

Dagens vattentemperatur: 5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

I Laholms kommun pratar man om "stranden" och då refererar man till hela den långa stranden längs Laholmsbukten. Sträckan är på 12 km och inkluderar både Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Laholmsbukten är långgrund och du kan bada längs med hela stranden. Lös sandstrand och höga dyner dominerar i norr medan landskapet söderut är flackare och sanden är hårdare bunden.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid förändring
  Senast uppdaterad: 2023-06-30
  Uppdaterad av: Laholms kommun, driftenhet
  Nästa uppdatering: Vi förändring

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareSamhällsbyggnadsnämden (drift)Adress 312 80 LaholmBesöks­adressHumlegången 6TelefonVäxel 0430-15000E-postsamhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämnden (miljö)Adress 312 80 LaholmBesöks­adressHumlegången 6TelefonVäxel 0430-15000E-postsamhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.laholm.seTelefon0430-15000E-postmedborgarservice@laholm.se