Glänninge sjö

Glänninge sjö är en badplats i Laholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Glänninge Sjö är en av Laholms kommuns mest välbesökta badsjöar med sandstrand och klart vatten, belägen i centrala Laholm. Sjön är en källsjö utan andra tillflöden, därav det klara vattnet.

Hitta hit

Kontakta Laholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: medborgarservice@laholm.seTel: 0430-15000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-08Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:003.50.02.7Vindriktning 152grader
23:003.80.03.1Vindriktning 151grader
2:004.20.03.3Vindriktning 151grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Glänninge Sjö är en av Laholms kommuns mest välbesökta badsjöar med sandstrand och klart vatten, belägen i centrala Laholm. Sjön är en källsjö utan andra tillflöden, därav det klara vattnet. Särskild avskärmat badplats finns för de mindre barnen och hopptorn för de större. Goda parkeringsmöjligheter. Daglig tillsyn under badsäsong. På badet finns grillplatser och bänkbord, toaletter, handikapptoalett, handikappramp till bryggan, badflotte och hopptorn. Arealen är 0,0807 kvadratkilometer. Maxdjupet ligger på 16,6 meter.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Årligen
  Senast uppdaterad: 2023-03-07
  Uppdaterad av: Kultur och utvecklingsförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och utveckling - FritidsenhetenAdress Bättringsvägen 4, 312 31 LaholmBesöks­adressBättringsvägen 4, 312 31 LaholmTelefon0430-150 00E-postmedborgarservice@laholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämndenAdress Humlegången 6 312 80 LaholmBesöks­adressHumlegången 6 312 80 LaholmTelefon0430-150 00E-postsamhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.laholm.seTelefon0430-15000E-postmedborgarservice@laholm.se