Vallersvik

Vallersvik är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:001.60.05.5Vindriktning 115grader
20:001.40.15.7Vindriktning 107grader
23:001.40.06.0Vindriktning 100grader

Dagens vattentemperatur: 1.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vallersvik ligger i Frillesås mitt emellan Varberg och Kungsbacka 45 minuter från Göteborg och Ullared. Det finns camping, parkeringsplats för de som campar, och besöksparkering i anslutning till badplatsen. Det bedöms att det finns ett stort antal badande (över 200 Pers/dag) under sommaren. Vallersvik är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2021-04-23
  Uppdaterad av: Josefine Bäckström

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareVallersvik Ekumeniska FörsamlingAdress Box 64, 439 08, FrillesåsBesöks­adressVallersviks Ekumeniska FörsamlingTelefon0340-65 30 01E-postinfo@vallersvikskyrkan.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö & HäsloskyddAdress Kungsbacka kommunBesöks­adressStorgatan 37Telefon0300-83 40 00E-postmiljoochhalsoskydd.inne@kungsbacka.se, miljoochhal
  Övrigt
  Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se