Tjolöholm

Tjolöholm är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen i havet nedanför Tjolöholms slott på Tjolöholmshalvön, Kungsbacka kommun. Det har bedömts att det kan vara 200-400 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en bukt och består av en ca 60 meter lång sandstrand, en stor gräsmatta samt klippor. Badet är långgrunt med sandbotten. Badplatsen ligger i ett naturområde med ett rikt växt- och djurliv och en mängd promenadstigar finns i området.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:007.40.05.1Vindriktning 95grader
22:006.30.04.5Vindriktning 96grader
1:005.10.02.8Vindriktning 83grader

Dagens vattentemperatur: 3.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Tjolöholm är en havsbukt belägen i Hallands län med ca 60 m lång sandstrand. Vid badet finns en handikappanpassad badbrygga. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Tjolöholm är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2021-04-23
  Uppdaterad av: Josefine Bäckström

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareStiftelsen TjolöholmAdress Tjolöholms Slott, 439 74 FjäråsBesöks­adressTjolöholms SlottTelefon0300-40 46 00E-postinfo@tjoloholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö och Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postmiljoochhalsoskydd.inne@kungsbacka.se, miljoochhal
  Övrigt
  Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se