Röda Holme

Röda Holme är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Röda Holme ligger längst ut på Onsalahalvön, ca 45 minuter från Göteborg och 25 minuter från Kungsbacka. Begränsad kollektivtrafik (Västtrafik) med närmaste hållplats ca 3 km bort, hållplats ”Vässingsövägen”. Mycket begränsat med parkeringsplatser och smala vägar. Liten strand, finns två bryggor som är badvänliga. Röda Holme Badförening ansvarar för brygga och område. Toalett (mobil toalett) och avfall finns. Badplatsen har under många år haft problem med den invasiva arten ”Jättebjörnloka”. Arten har under många år bekämpats och beståndet har minskat.

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 16 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:00-0.40.15.3Vindriktning 66grader
4:00-0.20.15.2Vindriktning 65grader
7:00-0.00.15.5Vindriktning 66grader

Dagens vattentemperatur: -0.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Stor men avlång vik med ca 5 000 kvadratmeter badyta. Strandremsan på ca 100 meter är blandad med sand och klippor. Finns två bryggor som det går att bada från. Området tillhör vattenområdet ”Varren” som av Vattenmyndigheten har klassats med god ekologisk status. Tätt bostadsområde finns uppströms badplatsen. Inga dagvattenledningar finns i området. Idag är det blandat med små avlopp och avloppsförening för kommunalt, men området ligger inom kommunens VA-utbyggnadsplan för perioden 2022-2032.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Röda Holme Bryggförening

  Platser för 76 fritidsbåtar, risker kan vara om någon båt tömmer toalettavfallet rätt ut istället för att tömma latrinen på anvisad latrintömningsplats ex i Kullaviks hamn. Dock finns en toalett uppsatt på området vilket bör minska risken något. Risk för olje/bränsleläckage från fritidsbåtarna, läckage av metaller/biocider från båtbottenfärger även TBT, Irgarol, Diuron när båtar ligger i samt om de fulspolas, dvs utan att spolpatta avsedd för båtavspolning används. Slipningsarbeten verkar ske i viss grad, då ökar risk för att ämnen från båtbottenfärger sprids.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på fritidsbåtshamn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37, KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37, KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se