Örsviken

Örsviken är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:003.10.04.8Vindriktning 75grader
4:003.90.04.9Vindriktning 76grader
7:004.40.04.9Vindriktning 73grader

Dagens vattentemperatur: 3.5 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Örsviken tillhör avrinningsområde ”Kräklingeområde” som av Vattenmyndigheten har klassats som måttlig ekologisk status. Vattenytan där folk badar är ca 33 ha stor och ligger i långsmal havsvik. Stranden består av ca 35 meter sand, resten är gräs. Hopptorn och stegar finns ca 175 meter från stranden. Mellan strand och hopptorn finns en småbåtshamn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvatten

  Det finns en naturlig dike som mynnar ut i viken och på så sätt för med sig dagvatten s om leds ut i viken, snart söder om strand. Det är ca uppåt ca 40 hus som är anslutning till dagvatten

  Föroreningens frekvens

  Förorening kan förkomma vid t.ex. om någon tvättar sin bil på garageuppfarten. Eventuellt kan det finnas felkopplingar av spillvatten till dagvattenledning
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Föreningen Örsviken (fritidsbåtshamn)

  Platser för 116 fritidsbåtar, risker kan vara om någon båt tömmer toalettavfallet rätt ut istället för att tömma latrinen på anvisad latrintömningsplats ex i Kullaviks hamn. Dock finns en toalett uppsatt på området vilket bör minska risken något. Risk för olje/bränsleläckage från fritidsbåtarna, läckage av metaller/biocider från båtbottenfärger även TBT, Irgarol, Diuron när båtar ligger i samt om de fulspolas, dvs utan att spolpatta avsedd för båtavspolning används. Slipningsarbeten verkar ske i viss grad, då ökar risk för att ämnen från båtbottenfärger sprids

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på fritidsbåtshamn
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-04-20
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37Besöks­adressStorgatan 37Telefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37Besöks­adressStorgatan 37Telefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se