Lerkil

Lerkil är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Barnvänlig, sandstrand och klippor. Stor solbrygga och badflotte. Handikappramp. Handikapptoalett. Beachvolley-plan. Avgiftsbelagd privat parkering.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-06Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
14:006.40.05.5Vindriktning 137grader
17:006.70.07.8Vindriktning 154grader
20:005.90.06.7Vindriktning 168grader

Dagens vattentemperatur: 3.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Lerkil är en havsvik med en vattenyta om ca 5000 kvadratmeter beläget i Hallands län med ca 100 m lång sandstrand. Vid badet finns en badbrygga. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Onsala kustvatten, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Lerkil är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Bräddning från pumpstationer

  Lerkils huvudpumpstation bräddar i en bäck som mynnar på stranden. Stationen finns ca 250 meter uppströms strandkanten.

  Föroreningens frekvens

  Större risk för bräddning vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år. Risk finns också vid ett eventuellt haveri. Stationen har inte bräddat i samband med den försämrade badvattenkvaliteten kring tidpunkten för provtagning i augusti 2021.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Arbete pågår med att flytta bräddpunkter där det går vilket innebär att vi gör en systematisk genomgång av våra pumpstationer för att där det är möjligt flytta bräddningar till bättre punkter tidigare i kedjan av pumpstationer. Fokus är dels badplatser och dels miljöer som är känsliga av andra anledningar. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras i tid för badsäsongen 2022.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2022-06-21

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 2. 2. Dagvattensystem

  Bakterier som sköljs med dagvattnet via bäcken vid regnväder/skyfall från föroreningskällor uppströms. Till exempel enskilda avlopp, VA-föreningar, jordbruk, nedskräpning, felkopplade spillvattenledningar inom verksamhetsområde. Bäcken för området mynnar ut på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Arbete pågår med en dagvattenplan för kommunen.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2024-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Kommunen har åtgärdat skadade spillvattenledningar

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-04-29

  2. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 3. 3. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se