Krokvik

Krokvik är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Krokvik som också kallas för Kuggaviken , ligger söder om Åsa samhälle, ca 40 minuter från Göteborg och ca 25 minuter från Kungsbacka. Kollektivtrafik (Västtrafik) finns, närmast hållplats heter Kuggavik och är ca 300 meter från stranden. Parkeringsplatsen är avgiftsbelagd. Stranden är långgrund, ca 200 meter sandremsa, i övrigt klippor. Finns toalett och papperskorg, dessa sköts om av kommunen. Badflotte finns. Promenadstråket ”Åsa strandpromenad” finns som sträcker sig till Sörvik (Åsa camping och havsbad). Det finns Kuggavikens badförening, även vandrarhem, Kuggaviksgården och glasskiosk finns på gården.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:002.40.05.6Vindriktning 65grader
2:002.00.06.4Vindriktning 63grader
5:001.60.06.4Vindriktning 63grader

Dagens vattentemperatur: 3.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Krokvik är en liten vik i en större vik där flera badplatser finns bland annat Sörvik och Skyttviken. Område där folk badar är ca 40 ha vattenområde. Avrinningsområde tillhör Vändelsöarkipelagen, den har måttliga ekologiska status. Söderdel av viken finns det småbåtshamnar. Område har flera dagvatten som släpper ut till viken.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Vattendrag

  Vattendrag som samlar vatten från bostadsområdet, går ut i krokvik. Det kan vara mycket vatten om det är en blötare period.

  Föroreningens frekvens

  Eftersom det finns bostäder runtom och Varbergsvägen är ca 300 meter uppströms, kan det förekomma förorenat vatten.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. Kuggavikens Båtklubb

  Platser för 55 fritidsbåtar, risker kan vara om någon båt tömmer toalettavfallet rätt ut istället för att tömma latrinen på anvisad latrintömningsplats. Risk för olje/bränsleläckage från fritidsbåtarna, läckage av metaller/biocider från båtbottenfärger även TBT, Irgarol, Diuron när båtar ligger i samt om de fulspolas, dvs utan att spolpatta avsedd för båtavspolning används. Slipningsarbeten verkar ske i viss grad, då ökar risk för att ämnen från båtbottenfärger sprids.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på fritidsbåtshamn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 3. 3. Åsa Krokviks Båtförening

  Platser för 20 fritidsbåtar, risker kan vara om någon båt tömmer toalettavfallet rätt ut istället för att tömma latrinen på anvisad latrintömningsplats. Risk för olje/bränsleläckage från fritidsbåtarna, läckage av metaller/biocider från båtbottenfärger även TBT, Irgarol, Diuron när båtar ligger i samt om de fulspolas, dvs utan att spolpatta avsedd för båtavspolning används. Slipningsarbeten verkar ske i viss grad, då ökar risk för att ämnen från båtbottenfärger sprids.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på fritidsbåtshamn.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 4. 4. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 5. 5. Dagvatten 1

  Dagvatten från ca 35-40 fastigheter

  Föroreningens frekvens

  Förorening kan förkomma vid t.ex. om någon tvättar sin bil på garageuppfart, även hundbajs/fågelbajs som sköljs med regn. Eventuellt kan finnas felkoppling av spillvatten till dagvattenledning.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 6. 6. Dagvatten 2

  Dagvatten från ca 5 fastigheter

  Föroreningens frekvens

  Det är mycket litet och begränsat område men risk förkommer vid t.ex. tvättar sin bil på garageuppfart, även hundbajs/fågelbajs som sköljs med regn . Eventuellt kan finns felkoppling av spillvatten till dagvattenledning
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37, KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, Kungsbacka0Telefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress Storgatan 37, KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se