Hanhals holme

Hanhals holme är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i havet i den inre Kungsbackafjorden i Kungsbacka kommun. Badet har en mindre sandstrand i viken samt från udden med berg finns en brygga.

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-18
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-14Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
6:001.30.05.4Vindriktning 116grader
9:002.40.04.8Vindriktning 67grader
12:002.20.24.7Vindriktning 90grader

Dagens vattentemperatur: -0.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badvattnet Hanhals Holme består av en havsvik med sandstrand och klippbad belägen på halvön Hunehals i Kungsbacka kommun, Hallands län. Badet har en sandstrand inne i viken och det finns en badbrygga vid klippområdet. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Inre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Små avlopp

  Små avlopp finns i området söder om och öster om badplatsen. Många är undermåliga. VA-sanering pågår i området men anslutning har ännu inte skett.

  Föroreningens frekvens

  Miljö & Hälsoskydd har inte utfört aktiv tillsyn i området då det under många år har varit på gång med ett bildande av ett kommunalt verksamhetsområde. Nu pågår VA-sanering. Förväntas innebära en större risk vid vind från söder.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. VA-sanering till kommunalt avlopp pågår i området

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2024-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 2. 2. Kungsbackaån och Rolfsån

  Kommunen utför regelbundna provtagningar från Kungsbackaån. 2021-07-21 visar mätdata från provtagningar i tre olika punkter, en punkt före centrala Kungsbacka, en punkt efter centrala Kungsbacka men före reningsverkets utsläppspunkt och en punkt efter reningsverkets utsläppspunkt, på höga halter koliforma bakterier. Rolfsån ligger uppströms. Bakterier uppströms ifrån kan vid regn/skyfall sköljas med åarna ut i fjorden.

  Föroreningens frekvens

  Kungsbackaån flödar ut i fjorden och badplatsen ligger relativt nära källan. Alla tre punkter har fått mer än 24200 MPN/100 ml av koliforma bakterier. Större risk vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Kommunen följer regelbundet upp om bräddningar har skett från Hammargårds reningsverk, vilket inte har skett runt perioden för provtagning i augusti 2021.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2021-07-21

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 3. 3. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
Nästa uppdatering: Vid behov

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se