Gårda Brygga - Stora Vik

Gårda Brygga - Stora Vik är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i havet vid Gårda Brygga i Ölmanäs, Kungsbacka kommun. Badet består av en cirka 100 meter lång sandstrand.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2024-07-16
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2024-06-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2024-06-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-18Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Dålig kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021: Dålig kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:0017.80.04.2Vindriktning 213grader
10:0018.70.05.7Vindriktning 188grader
13:0019.30.41.1Vindriktning 190grader

Dagens vattentemperatur: 18.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 19°C (2024-07-17)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2024

Badsäsong (juni-augusti): 18.4°C

Juni: 18.3°C

Juli: 18.3°C

Augusti: 18.7°C

Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län. Badet har en sandstrand och det finns två badbryggor. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Kungsbackaån

  Kommunen utför regelbundna provtagningar från Kungsbackaån. 2021-07-21 visar mätdata från provtagningar i tre olika punkter, en punkt före centrala Kungsbacka, en punkt efter centrala Kungsbacka men före reningsverkets utsläppspunkt och en punkt efter reningsverkets utsläppspunkt, på höga halter koliforma bakterier.

  Föroreningens frekvens

  Kungsbackaån flödar ut i fjorden och badplats Gårda brygga ligger med ett längre avstånd från källan. Alla tre punkter har fått mer än 24200 MPN/100 ml av koliforma bakterier. Sannolikheten att sådant händer är sällsynt.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 2. 2. Bräddning från pumpstationer

  Två pumpstationer finns i området, varav en skulle kunna påverka badvattenkvaliteten vid en bräddning då pumpstationen ligger i anslutning till dagvattendiket med utlopp på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk för bräddning vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år. Risk finns också vid ett eventuellt haveri. Ingen bräddning har skett kring tidpunkten för provtagning i augusti 2021.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

  Åtgärdsförslag
  1. Arbete pågår med att flytta bräddpunkter där det går vilket innebär att vi gör en systematisk genomgång av våra pumpstationer för att där det är möjligt flytta bräddningar till bättre punkter tidigare i kedjan av pumpstationer. Fokus är dels badplatser och dels miljöer som är känsliga av andra anledningar. Arbetet är påbörjat och kommer att slutföras i tid för badsäsongen 2022.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2022-06-21

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 3. 3. Dagvattensystem

  Bakterier som sköljs med dagvattnet vid regnväder/skyfall från föroreningskällor uppströms. Till exempel enskilda avlopp, VA-föreningar, jordbruk, nedskräpning, felkopplade spillvattenledningar inom verksamhetsområde. Dagvattenutloppet är på stranden.

  Föroreningens frekvens

  Större risk vid kraftiga regn/skyfall. Varierar från år till år.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Åtgärdsförslag
  1. Arbete pågår med en dagvattenplan för kommunen.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Åtgärd utförd senast: 2024-12-31

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

 4. 4. Fågelspillning

  Fågelspillning från fåglar i vattnet eller fågelspillning på stranden som sköljs ned i vattnet, kan vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Svår att bedöma. Fåglar förekommer i området.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

  Vidtagna åtgärder
  1. Konsultutredning har tagits fram. Som en del i utredningen har kommunen beslutat att under sommaren utföra extra provtagning vid tre tillfällen. Dem extra provtagningarna kommer att genomföras mellan dem ordinarie provtagningarna.

   Ansvarig utförare: Kungsbacka kommun

   Datum utfört: 2022-07-06

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då den har utmärkt kvalitet
Senast uppdaterad: 2023-06-05
Uppdaterad av: Kungsbacka kommun

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37, KungsbackaTelefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
Övrigt
Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se