Gårda brygga - Hamn

Gårda brygga - Hamn är en badplats i Kungsbacka kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen ligger i havet vid Gårda Brygga i Ölmanäs, Kungsbacka kommun. Det har bedömts att det kan vara 200-400 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en vik som tillhör hamn och består av en sandstrand med två badbryggor samt klippor. I anslutning till badplatsen finns en fritidsbåtshamn med ett hundratal båtplatser.

Hitta hit

Kontakta Kungsbacka kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: info@kungsbacka.seTel: 0300-834000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:0019.10.05.6Vindriktning 77grader
5:0018.40.05.6Vindriktning 79grader
8:0019.10.04.7Vindriktning 108grader

Dagens vattentemperatur: 15.7 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 17°C (2023-08-11)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 18.4°C

Juni: 18.3°C

Juli: 18.8°C

Augusti: 18.5°C

Badvattnet Gårda brygga är en havsvik belägen på Ölmanäshalvön i Kungsbacka kommun, Hallands län. Badet har en sandstrand och det finns två badbryggor. Badvattnet utgör del av en kustvattenförekomst, Yttre Kungsbackafjorden, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badvattnet Gårda Brygga är registrerat som s.k. EU-bad av Kungsbacka kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Det har bedömts att det kan vara 200-400 badande här en varm sommardag. Badet ligger i en vik och består av en cirka 200 meter lång sandstrand samt klippor. I anslutning till badplatsen finns en fritidsbåtshamn med ett hundratal båtplatser. I anslutning till badplatsen finns toaletter som är anslutna till kommunalt VA-nät. Parkering och kiosk finns även vid badplatsen. Sommartid finns segelskola samt simskola vid badet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov, då det är utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2023-02-23
  Uppdaterad av: Kungsbacka kommun
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur & Fritid, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37Telefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommunAdress 434 81 KungsbackaBesöks­adressStorgatan 37Telefon0300-83 40 00E-postinfo@kungsbacka.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kungsbacka.seTelefon0300-834000E-postinfo@kungsbacka.se