Norra Friseboda badplats

Norra Friseboda badplats är en badplats i Kristianstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Fin lång och bred sandstrand med sanddyner och tallskog mot landsidan. P-platser 200 st, avstånd till strand 200 m, toalett, sopsortering, grillplats.

Hitta hit

Kontakta Kristianstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@kristianstad.seTel: 044-13 50 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-04Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-02Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:004.70.03.7Vindriktning 145grader
14:004.70.02.7Vindriktning 130grader
17:004.40.01.7Vindriktning 141grader

Dagens vattentemperatur: 2.9 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen vid Friseboda norra är en del av den långa sandstrand som sträcker sig från Åhus i norr och ner till Kivik i söder. Mot landsidan växer en aspdunge och gles tallskog. Stora sandblottor med gläntor och slänter skapas och bevaras i projekt Sand Life för att gynna den biologiska mångfalden bland annat insekter och fågelliv. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomsten Västra Hanöbuktens kustvatten rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ytvattenförekomsten med Friseboda norra samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattnet har det senaste året fått bedömningen utmärkt kvalitet vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG. Ett fåtal enskilda avlopp finns i närområdet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

 1. 1. Segeholmsån mynnar ut

  Segeholmsån mynnar precis vid badplatsen samt 2 500 m söder, därom via en dikad avstickare.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

 2. 2. Avloppsreningsverk och djurhållare

  I avrinningsområdet finns två djurhållare samt Degeberga avloppsreningsverk som ligger ca 800 m uppströms och en nedlagd avfallsanläggning som ligger sydöst om Degeberga.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Badvattenkvaliteten har bedömts som utmärkt och profilen bör därför uppdateras vart fjärde år
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Uppdaterad av: VA-Teknik & Vattenvård AB
Nästa uppdatering: 2019-03-30

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningenAdress 291 80 KristianstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044-13 50 00E-postfritid@kristianstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenAdress 291 80 KristainstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044-13 50 00E-postkommun@kristianstad.se
Övrigt
Hemsidawww.kristianstad.se/badplatserTelefon044-13 50 00E-postkommun@kristianstad.se