Ivö badplats

Ivö badplats är en badplats i Kristianstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ivöbadet ligger strax söder om småbåtshamnen och färjeläget där vägfärjan från fastlandet lägger till. Badplats med stor gräsyta och omklädningsrum i skogsbrynet samt liten sandstrand. Relativt fast sandbotten. Grunt närmast stranden, men det blir snabbt djupt utanför bryggan. P-platser 50 st, avstånd till strand 100 m, kiosk, toalett, sopsortering, grillplats, brygga. Camping vid badplatsen.

Kontakta Kristianstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kommun@kristianstad.seTel: 044-13 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 20 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-31Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-24Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
7:003.40.57.3Vindriktning 112grader
10:002.61.06.0Vindriktning 115grader
13:002.60.64.3Vindriktning 67grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

"Badplatsen är belägen på ön Ivön i Ivösjön och ligger i anslutning till färjelägret. Landsortsfärja går mellan fastlandet och ön. Ivösjön är Skånes största och djupaste sjö. Sjön är av riksintresse för friluftsliv och utgör ett viktigt rekreationsområde. Sjön är dessutom av riksintresse för naturvård då den varken är försurad eller övergödd vilket gör att den biologiska mångfalden är hög. Både sjön och strandområdena hyser sällsynta och hotade arter. Här finns bland annat nissöga, flodnejonöga, siklöja och nors. Ivöns badplats ligger vid ytvattenförekomsten Ivösjön vilken är rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Ivöns badplats samt dess provtagningspunkt visas på karta nedan. Badvattenprover i denna provpunkt kommer att tas från och med 2015."

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Badvattnets kvalitet är ännu inte bedömt varvid uppdateringsfrekvensen förutsätts göras vart fjärde
  Senast uppdaterad: 2015-03-19
  Uppdaterad av: VA-Teknik & Vattenvård AB
  Nästa uppdatering: 2019-03-30

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKultur- och fritidsförvaltningenAdress 291 80 KristianstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044-13 50 00E-postfritid@kristianstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress 291 80 KristianstadBesöks­adressRådhus Skåne, Västra Storgatan 12Telefon044-13 50 00E-postmhk@kristianstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kristianstad.se/badplatserTelefon044-13 50 00E-postkommun@kristianstad.se