Hörsångs havsbad

Hörsångs havsbad är en badplats i Kramfors kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen längst in i Grönviksfjärden tillhörande Höga Kustens världsarvsområde i Kramfors kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 150 m. Badet är långgrunt och har främst sandbotten. Längre ut i viken blir stranden stenigare. Två mindre vattendrag mynnar ut i badvattnet i mitten av stranden. Området vid badplatsen är mest träd och busklöst, al förekommer. Vid kustinventering utförd 2005 hittades 151 kärlväxter och en makroalg runt viken, det besökta området var då 3,1 hektar. Badet är klassat som ett Blå Flagg-bad.

Kontakta Kramfors kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mob@kramfors.seTel: 0612-80000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2021-07-19Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-07Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
2019-07-31Tjän­ligtIng­en blom­ning
2019-07-25Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ny badplats
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
09:00-4.20.04.0Vindriktning 308grader
12:00-1.40.04.3Vindriktning 299grader
15:00-1.20.04.2Vindriktning 299grader

Dagens vattentemperatur: -0.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hörsångs badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Höga Kusten i Kramfors kommun, Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 150 meter sandstrand. Badet är klassat som ett EU-bad av Kramfors kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Grönsviksfjärden som är 4,012 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-07-15 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Ja
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Ja

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Bör uppdateras vart fjärde år. Badvattenklassifieringen för 2010:Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2013-04-29
  Uppdaterad av: Märith Löfgren
  Nästa uppdatering: senast 2015-03-24

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska kontoretAdress 872 80 KramforsBesöks­adressRingvägen 34Telefon0612/801 92E-posthans.bylund@kramfors.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och byggkontoretAdress 872 80 KramforsBesöks­adressRingvägen 34Telefon0612/803 75E-postmob@kramfors.se
  Övrigt
  Hemsidakramfors.seTelefon0612-80000E-postmob@kramfors.se