Hörsångs havsbad

Hörsångs havsbad är en badplats i Kramfors kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Badplatsen är belägen längst in i Grönviksfjärden tillhörande Höga Kustens världsarvsområde i Kramfors kommun. Stranden är främst av sand och sträcker sig 150 m. Badet är långgrunt och har främst sandbotten. Längre ut i viken blir stranden stenigare. Två mindre vattendrag mynnar ut i badvattnet i mitten av stranden. Området vid badplatsen är mest träd och busklöst, al förekommer. Vid kustinventering utförd 2005 hittades 151 kärlväxter och en makroalg runt viken, det besökta området var då 3,1 hektar.

Hitta hit

Kontakta Kramfors kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: mob@kramfors.seTel: 0612-80000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-12Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2021-07-07Otjän­ligtUpp­gift sak­nas
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022: Ny badplats
 2. 2021: Ny badplats
 3. 2020: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:001.40.08.1Vindriktning 187grader
16:001.10.15.7Vindriktning 186grader
19:001.10.14.8Vindriktning 180grader

Dagens vattentemperatur: -0.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Hörsångs badplats är ett havsbad i Bottenhavet vid Höga Kusten i Kramfors kommun, Västernorrland. Badplatsen ligger i en vik och har en sträcka av ca 150 meter sandstrand. Badvattnet utgör en del av ytvattenförekomst Grönsviksfjärden som är 4,012 km2 stort, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-07-15 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Behöver inte uppdateras eftersom badet inte längre klassas ett Blå-flagg bad eller ett EU-bad
  Senast uppdaterad: 2023-08-04
  Uppdaterad av: Kommunstyrelsen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKommunstyrelsen Samhällsavdelningen Kultur och fritidsenhetenAdress 872 80 KramforsBesöks­adressRingvägen 34Telefon0612/800 00E-postpatrik.asplund@kramfors.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetKommunstyrelsen Miljö- och byggavdelningenAdress 872 80 KramforsBesöks­adressRingvägen 34Telefon0612/803 75E-postmob@kramfors.se
  Övrigt
  Hemsidakramfors.seTelefon0612-80000E-postmob@kramfors.se