Valloxen, Särstabadet

Valloxen, Särstabadet är en badplats i Knivsta kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Strandbad med två bryggor och hopptorn i centrala Knivsta. Gräsmatta och sandstrand. Sommartid finns kiosk och toaletter.

Kontakta Knivsta kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: knivsta@knivsta.seTel: 018-347000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-25Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
19:0014.90.02.4Vindriktning 17grader
22:0011.30.31.1Vindriktning 215grader
01:009.10.13.5Vindriktning 21grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Strandbad med två bryggor och hopptorn i centrala Knivsta. Gräsmatta och sandstrand. Sommartid finns kiosk och toaletter.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: ej EU-bad
  Senast uppdaterad: 2015-09-15
  Uppdaterad av: Margareta Teilus

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritid- och kulturkontoretAdress Knivsta kommunBesöks­adressCentralvägen 18Telefon018-34 70 00E-postknivsta@knivsta.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljökontoret, miljöenhetenAdress Knivsta kommunBesöks­adressCentralvägen 18Telefon018-34 70 00E-postknivsta@knivsta.se
  Övrigt
  Hemsidawww.knivsta.seTelefon018-347000E-postknivsta@knivsta.se