Fredrikslund, Oxtorget

Fredrikslund, Oxtorget är en badplats i Knivsta kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Oxtorget är ett naturbad utan bryggor. Här finns sandstrand och utedass. Oxtorget ligger i naturreservatet Kungshamn-Morga. Inom reservatet finns fler möjligheter till bad och friluftsliv längs Ekolns strand.

Kontakta Knivsta kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: knivsta@knivsta.seTel: 018-347000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-03Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Bra kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:00-1.30.03.4Vindriktning 31grader
1:00-3.40.02.8Vindriktning 4grader
4:00-3.30.02.7Vindriktning 5grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Oxtorget är ett naturbad utan bryggor. Här finns sandstrand och utedass. Oxtorget ligger i naturreservatet Kungshamn-Morga. Inom reservatet finns fler möjligheter till bad och friluftsliv längs Ekolns strand.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Ej EU-bad
  Senast uppdaterad: 2015-09-01
  Uppdaterad av: Josefin Edling

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritid- och kulturkontoretAdress Knivsta kommunBesöks­adressCentralvägen 18Telefon018-347000E-postknivsta@knivsta.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetBygg- och miljökontoret, miljöenhetenAdress Knivsta kommunBesöks­adressCentralvägen 18Telefon018347000E-postknivsta@knivsta.se
  Övrigt
  Hemsidawww.knivsta.seTelefon018-347000E-postknivsta@knivsta.se