Brosjön, Ydrefors bad

Brosjön, Ydrefors bad är en badplats i Kinda kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Relativt långgrunt med lite vass. Lång brygga. Gräsytor på land och sandbotten i sjön.

Kontakta Kinda kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. • Tel: 0494-19000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Ej klassificerad
 2. 2020: Ej klassificerad
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
08:00-0.60.33.0Vindriktning 184grader
11:001.60.42.5Vindriktning 215grader
14:001.30.21.7Vindriktning 247grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Beläget i anslutning till Ydrefors idrottsplats.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: vart tredje år
  Senast uppdaterad: 2021-03-19
  Uppdaterad av: Pär-Anders Karlsson
  Nästa uppdatering: 2024

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKinda kommun, Fritid/StabAdress Box 1 590 40 KisaBesöks­adressStora torgret 5Telefon0494-19000E-postjimmy.bexell@kinda.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsnämnden, MiljöavdelningenAdress Box 1 590 40 KisaBesöks­adressStora torget 5Telefon0494-19000E-postpar-anders.karlsson@kinda.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kinda.seTelefon0494-19000