Barsebäckstrand

Barsebäckstrand är en badplats i Kävlinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Barsebäcks saltsjöbad - Barsebäckstrand är beläget i Kävlinge kommun vid Öresundskusten, ca 3 mil norr om Malmö och 2 mil söder om Landskrona. Det är en relativt stor badplats med långt mer än 200 badande per dag. Strandremsan med sand är 240 m lång men inte så bred men gräsytorna intill är stora och generösa. På gräsytorna finns lekplats, beachvolleyboll-plan och beach-handbollsplan. Från stranden och rakt ut i havet finns en 70 m lång brygga. Badet är långgrunt.

Hitta hit

Kontakta Kävlinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontakt@kavlinge.seTel: 046-739000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
9:003.50.06.3Vindriktning 66grader
12:004.30.05.5Vindriktning 55grader
15:003.60.04.9Vindriktning 91grader

Dagens vattentemperatur: 3.6 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Barsebäcks saltsjöbad är ett havsbad i Skåne beläget vid Öresundskusten. Vid badet finns en 250 m lång sandstrand och en 70 m lång brygga. Barsebäcks saltsjöbad är registrerat som sk EU-bad av Kävlinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av en grund havsbukt med rikt fågelliv.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vartannat år
  Senast uppdaterad: 2016-05-18
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen, Kävlinge
  Nästa uppdatering: 2018

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKävlinge kommunAdress 24480 KävlingeBesöks­adressKullagatan 2, KävlingeTelefon046-739000E-postkommunen@kavlinge.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningen Kävlinge kommunAdress Kullagatan2, 244 80 KävlingeBesöks­adressKullagatan 2, KävlingeTelefon046-739000E-postmiljoochbyggnadsnamnden@kavlinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kavlinge.seTelefon046-739000E-postkontakt@kavlinge.se