Barsebäckshamn

Barsebäckshamn är en badplats i Kävlinge kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Barsebäckshamn är beläget i Kävlinge kommun vid Öresundskusten, ca 3 mil norr om Malmö och 2 mil söder om Landskrona. Stranden är relativt liten men tillsammans med den långa och breda piren så samlas i snitt 200 badande per dag. Piren är byggd av sten och i direkt anslutning finns stranden som består både av en sandremsa och en mindre gräsyta.

Hitta hit

Kontakta Kävlinge kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontakt@kavlinge.seTel: 046-739000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-05Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-15Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-25Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:006.00.05.2Vindriktning 185grader
23:006.20.05.4Vindriktning 171grader
2:006.30.06.7Vindriktning 176grader

Dagens vattentemperatur: 3.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Barsebäckshamn är ett havsbad beläget i Skåne län. Vid badet finns en 90 m lång sandstrand men främst badar man från en 275 m lång pir med två mindre bryggor. Barsebäcks hamn är registrerat som sk EU-bad av Kävlinge kommun enligt direktiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vart fjärde år
  Senast uppdaterad: 2016-05-18
  Uppdaterad av: Miljöavdelningen, Kävlinge
  Nästa uppdatering: 2020

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareBarsebäcks hamn, EKAdress Skansvägen, 246 57 BarsebäckBesöks­adressSkansvägen, BarsebäckTelefon046-775955E-postinfo@barsebackshamn.org
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöavdelningen Kävlinge kommunAdress Kullagatan 2, 244 80 KävlingeBesöks­adressKullagatan 2, KävlingeTelefon046-739000E-postbyggnadsochmiljonamnden@kavlinge.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kavlinge.seTelefon046-739000E-postkontakt@kavlinge.se