Djulösjön

Djulösjön är en badplats i Katrineholms kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Djulö strandbad ligger i djulösjön som rinner vidare i Nyköpingsån. Stranden är ca 100 m lång och består av sand mestadels. I anslutning till stranden finns en större gräsyta för badgästerna. Växtligheten består av tall, sälg, al, ek bräs och vass.

Hitta hit

Kontakta Katrineholms kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.seTel: 0150-57700

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:00-1.90.00.7Vindriktning 155grader
23:00-1.90.01.1Vindriktning 116grader
2:00-1.90.01.3Vindriktning 90grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Djulö strandbad ligger vid Djulösjöns sydvästra sida i Katrineholms Kommun. Djulösjön rinner vidare i nyköpingsån. Stranden är en ca 100 m lång sandstrand med anslutande gräsmattor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Löpande
  Senast uppdaterad: 2011-08-24
  Uppdaterad av: Johan Ronnesjö
  Nästa uppdatering: v 30

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareKatrineholms KommunAdress Trädgårdsgatan 1Besöks­adressTrädgårdsgatan 1Telefon0150-57218E-postjohan.ronnesjo@katrineholm.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö & hälsoskyddsförvaltningen, Krister Andersson Adress Besöks­adressVasavägen 16Telefon0150-57660E-postmiljoforvaltningen@katrineholm.se
  Övrigt
  Hemsidawww.katrineholm.seTelefon0150-57700E-postsamhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se