Vänern Kungsnäs

Vänern Kungsnäs är en badplats i Karlstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kontakta Karlstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@karlstad.seTel: 054-5400000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 19 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-08Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-18Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-30Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-27Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
16:00-0.20.04.8Vindriktning 97grader
19:00-0.20.04.7Vindriktning 95grader
22:00-0.20.04.5Vindriktning 88grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kungsnäs badplats ligger i Spånga utanför Skattkärr, 15 kilometer öster om Karlstad. Badplatsen har en ganska liten sandstrand med brygga. Här finns också gräsytor och fina klippor. Vid stranden är det långgrunt och barnvänligt. Äldre barn och vuxna väljer ofta att sola och bada från klipporna där vattnet är djupare. Badplatsen ligger naturskönt och har en vacker utsikt ut över Skattkärrsviken mot Jäverön. I området finns dass och soptunnor. Under badsäsongen kontrolleras badvattenkvalitén regelbundet av Karlstads kommun. Badvattnet har de senaste två åren fått bedömningen bra kvalitet vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst var fjärde år eller då badvattenklassificeringen avviker från Bra kvalitet
  Senast uppdaterad: 2017-03-20

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054- 540 00 00E-postteknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054- 540 00 00E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.karlstad.seTelefon054-5400000E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se