Mariebergsskogen

Mariebergsskogen är en badplats i Karlstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mariebergsskogen ligger vid Mariebergsviken I Karlstads kommun och är en del av Vänern. Den har 15 meter bred sandstrand med stora gräsytor: Strandzonen är 100 m.

Hitta hit

Kontakta Karlstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@karlstad.seTel: 054-5400000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-11Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-08-07Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
15:003.30.05.1Vindriktning 118grader
18:003.30.14.8Vindriktning 119grader
21:003.70.04.0Vindriktning 127grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mariebergsskogens badplats ligger vid stadsdelen Marieberg i centrala Karlstad, och är en del av Mariebergsskogen, Karlstads stadspark. Badplatsen har en ganska stor sandstrand och är omgiven av stora gräsytor. Området är mycket välbesökt och uppskattat av såväl karlstadbor som gästande turister. Vid badet finns toaletter, soptunnor, omklädningshytter, utomhusdusch och kiosk. En stor lekplats, minigolfbana och beachvolleyplan finns i närheten. Badvattnet är registrerat som EU-bad av Karlstads kommun enligt direktiv 2006/7 EG. Badvattnet har de senaste fyra åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektivet.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller då badvattenklassificeringen avviker från Utmärkt kvalitet.
  Senast uppdaterad: 2017-02-17
  Uppdaterad av: Miljöförvaltningen
  Nästa uppdatering: -

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054-540 00 00E-postteknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054-540 00 00E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se
  Övrigt
  Hemsidawww.karlstad.seTelefon054-5400000E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se