Kroppkärrssjön

Kroppkärrssjön är en badplats i Karlstads kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Kroppkärrs badplats ligger vid Kroppkärrsjön i Karlstad. Den har 10 meter bred sandstrand och en strandzon på 50 meter, den har stora gräsytor. Badplatsen är välbesökt och har sandstrand och gräsmatta. Här finns omklädningshytt, grillplats, soptunnor och handikappanpassat dass. Det är mycket fåglar vid badplatsen vilket, via fågelspillning kan ha en påverkan på badvattenkvaliteten.

Hitta hit

Kontakta Karlstads kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljoforvaltningen@karlstad.seTel: 054-5400000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-17Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2020:Bra kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
20:002.40.03.6Vindriktning 70grader
23:002.10.03.6Vindriktning 68grader
2:001.70.03.4Vindriktning 65grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kroppkärrsbadet ligger vid stadsdelen Södra Kroppkärr i östra delen av Karlstad. Det är mycket fåglar vid badplatsen vilket via fågelspillning kan ha en påverkan på badvattenkvaliteten. Badplatsen är registrerat som EU-bad av Karlstads kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet har de 2017-2019 fått bedömningen utmärkt vid klassificeringen enligt badvattendirektiv 2006/77 EG. Efter 2020 års provtagning klassificerades badplatsen som bra enligt badvattendirektiv 2006/77 EG

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Fågelspillning

  Det är mycket fåglar vid badplatsen vilket, via fågelspillning kan ha en påverkan på badvattenkvaliteten.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Hög

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov, eller då badvattenklassificeringen avviker från Utmärkt kvalitet.
Senast uppdaterad: 2021-06-11
Uppdaterad av: Miljöförvaltningen
Nästa uppdatering: -

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareTeknik- och fastighetsförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054- 540 00 00E-postteknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress 651 84 KarlstadBesöks­adressGustaf Lovéns gata 30Telefon054-540 00 00E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se
Övrigt
Hemsidawww.karlstad.seTelefon054-5400000E-postmiljoforvaltningen@karlstad.se