Långö

Långö är en badplats i Karlskrona kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand med stor gräsyta för solbad och aktiviteter. Klippor med trampoliner. Toaletter, kiosk, intilliggande minigolf, volleybollplaner, flera grillplatser och under badsäsongen 2021 kommer även en begränsad del av badplatsområdet vara avsedd för hundbad(kommunens första officiella).

Kontakta Karlskrona kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.seTel: 0455-303000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-29Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Bra kvalitet
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0012.60.02.3Vindriktning 209grader
01:0010.90.01.6Vindriktning 208grader
04:0010.50.00.9Vindriktning 327grader

Dagens vattentemperatur: 13.8 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger 2 km norr om Karlskrona centrum inom stadsdelen Långö.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller när badvattenprov ej klassats som utmärkt
  Senast uppdaterad: 2011-05-13
  Uppdaterad av: Tommy Sandin
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska förvaltningen Gata-Hamn-ParkavdelningenAdress 371 83 KarlskronaBesöks­adressOskarsvärn KarlskronaTelefon0455-303223E-postkarl.lindqvist@karlskrona.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadsförvaltningen MiljöavdelningenAdress 371 83 KarlskronaBesöks­adressÖ Hamngatan 7BTelefon0455-303396E-postjennie.saleskog@karlskrona.se
  Övrigt
  Hemsidawww.karlskrona.seTelefon0455-303000E-postsamhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se