Hallarum

Hallarum är en badplats i Karlskrona kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Kommunen avråder från bad

Vid denna badplats gäller en avrådan från bad sedan 2023-07-07.

Otjänligt badvattenprov Förhöjda värden enterokocker har påträffats vid vattenprovtagning. Provtagning sker regelbundet.

Kontakta kommunen om du har frågor.

Bryggor, flotte, och sandstrand. Toaletter, volleybollplan och kaffestuga

Hitta hit

Kontakta Karlskrona kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.seTel: 0455-303000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-17Tjän­ligt med an­märk­ningIng­en blom­ning
2023-07-10Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-05Otjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-03Otjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:001.80.04.1Vindriktning 49grader
2:001.20.03.9Vindriktning 36grader
5:001.60.04.9Vindriktning 40grader

Dagens vattentemperatur: 3.4 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Badplatsen ligger ca 2 km söder om Jämjö samhälle vid Hallarumsviken som är en del av Östersjön.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov eller att badvattenkvalitén avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2024-01-25
  Uppdaterad av: Tommy sandin
  Nästa uppdatering: Vid behov

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareTekniska förvaltningen Gata-Hamn-ParkavdelningenAdress 371 83 KarlskronaBesöks­adressOskarsvärn KarlskronaTelefon0455-303233E-postkarl.lindqvist@karlskrona.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen MiljöavdelningenAdress 371 83 KarlskronaBesöks­adressÖ Hamngatan 7B KarlskronaTelefon0455-303000E-postsamhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se
  Övrigt
  Hemsidawww.karlskrona.seTelefon0455-303000E-postsamhallsbyggnadsforvaltningen@karlskrona.se