Stensö Flundran

Stensö Flundran är en badplats i Kalmar kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand och gräsytor strax söder om Kalmar.

Kontakta Kalmar kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.seTel: 0480-450000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
01:0013.90.04.1Vindriktning 201grader
04:0013.20.01.1Vindriktning 329grader
07:0014.80.07.3Vindriktning 26grader

Dagens vattentemperatur: 15.1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Infoskylt, livboj, bryggor, wc, dusch, kiosk, restaurang, grillplats, minigolf, sopkärl.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutsläpp Stensö kanalen

  Kommer från Stensö F-hamn

  Föroreningens frekvens

  Ringa
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2020-07-06

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Övrigt
Hemsidawww.kalmar.seTelefon0480-450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se