Norrlidsbadet

Norrlidsbadet är en badplats i Kalmar kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Större badplats med sandstrand i norra delen av Kalmar med en 80 meter lång träbrygga. Badplatsen ligger intill motionsspår och passerar Kalmarsundsleden, utmärkt med orange färg på träd och stenar. Hundar är inte tillåtna på badplatsen under tiden 1 maj - 31 augusti. Eldning är endast tillåten vid den anordnade grillplatsen. Toaletter och duschar finns att tillgå.

Kontakta Kalmar kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.seTel: 0480-450000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-08-03Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-06Tjän­ligtBlom­ning
2022-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
07:0013.00.04.9Vindriktning 225grader
10:0016.20.06.6Vindriktning 276grader
13:0018.60.06.7Vindriktning 275grader

Dagens vattentemperatur: 15 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Större badplats med en 80 meter lång brygga och frikostigt med sandstrand och gräsytor. Inga kända föroreningskällor.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-05-20

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareServiceförvaltningenAdress Grindängsvägen 4BBesöks­adressGrindängsvägen 4BTelefon0480450472E-postper.andre@kalmar.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetKalmar KommunAdress Storgatan 35 ABesöks­adressKalmar KommunTelefon0480 45 00 00E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kalmar.seTelefon0480-450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se