Långviken

Långviken är en badplats i Kalmar kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand och gräsytor med flertalet bryggor samt hopptorn (5, 7 och 10 m) strax söder om Kalmar. Intilliggande aktivitetsområde med basketplaner, volleybollplaner, grillplatser och parkeringsplatser.

Hitta hit

Kontakta Kalmar kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.seTel: 0480-450000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Bra kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
18:005.40.03.3Vindriktning 253grader
21:003.70.02.9Vindriktning 252grader
0:001.90.01.3Vindriktning 181grader

Dagens vattentemperatur: 1 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Både sandstrand, gräsytor samt hopptorn med flertalet bryggor finns inom badplatsområdet. Ett dagvattenrör som mynnar ut i Stensökanalen i väster som skulle kunna vara en potentiell föroreningskälla. Ligger intill Stensö fiskeläger som är en mindre småbåtshamn.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenrör

  Ett dagvattenrör som mynnar ut i Stensökanalen skulle potentiellt vid ett större skyfall kunna vara en föroreningskälla.

  Föroreningens frekvens

  Föroreningsrisken anses som låg då badplatsen över tid har visat på mkt bra provtagningsresultat. Men vid kraftigt regn och med vind och strömmar finns en risk.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


Senast uppdaterad: 2021-05-20
Uppdaterad av: Daniel Jönsson

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareServiceförvaltningenAdress Grindängsvägen 4BBesöks­adressGrindängsvägen 4BTelefon0480450472E-postper.andre@kalmar.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadskontoretAdress Box 611Besöks­adressStorgatan 35 ATelefon0480450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se
Övrigt
Hemsidawww.kalmar.seTelefon0480-450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se