Kattrumpan

Kattrumpan är en badplats i Kalmar kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Sandstrand och gräsytor i centrala Kalmar.

Kontakta Kalmar kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.seTel: 0480-450000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-20Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-22Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-16Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Bra kvalitet
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Tillfredsställande kvalitet
 2. 2020:Tillfredsställande kvalitet
 3. 2019: Ej klassificerad
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
22:0015.30.06.2Vindriktning 209grader
01:0014.20.04.8Vindriktning 213grader
04:0011.90.02.6Vindriktning 223grader

Dagens vattentemperatur: 14.3 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Infoskylt, livboj, brygga, wc/hwc, dusch, sopkärl, kratta för alger.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-05-20

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareServiceförvaltningenAdress Grindängsvägen 4BBesöks­adressGrindängsvägen 4BTelefon0480450472E-postper.andre@kalmar.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällsbyggnadskontoretAdress Box 611Besöks­adressStorgatan 35ATelefon0480450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kalmar.seTelefon0480-450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se