Kalmarsundsparken

Kalmarsundsparken är en badplats i Kalmar kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma. Prognos på vatten­temperatur kommer från Copernicus och uppdateras dagligen.

Större badplats med sandstrand och gräsytor i centrala Kalmar. Badplatsen har en med en 180 meter lång träbrygga med en långgrund badvik med handikappramp, badtrappor och belysning. Hundar är inte tillåtna på badplatsen under tiden 1 maj - 31 augusti. Eldning är ej tillåtet på badet. Här passerar Kalmarsundsleden utmärkt med orange färg på träd och stenar.

Kontakta Kalmar kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.seTel: 0480-450000

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-14
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 18 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-08-01Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-04Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-21Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
1:003.20.56.7Vindriktning 72grader
4:003.30.46.8Vindriktning 66grader
7:003.30.47.2Vindriktning 64grader

Dagens vattentemperatur: 2.2 °C

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Mindre sandstrand men frikostigt med gräsytor att vistas på. Längre badbrygga (180 m) med flertalet badstegar och en större platå längst ut.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens


  Senast uppdaterad: 2021-05-20

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareServiceförvaltningenAdress Grindängsvägen 4BBesöks­adressGrindängsvägen 4BTelefon0480450472E-postper.andre@kalmar.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetSamhällbyggnadskontoretAdress Storgatan 35 ABesöks­adressStorgatan 35 ATelefon0480 45 00 00E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se
  Övrigt
  Hemsidawww.kalmar.seTelefon0480-450000E-postsam.byggnadskontoret@kalmar.se