Vätterstranden

Vätterstranden är en badplats i Jönköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Centralt belägen sandstrand mitt i Jönköping. Vätterns vatten är rent och klart. Sandstranden är ljus och finkornig. Vätterstranden sträcker sig från Rosenlund i öster och in mot stadens centrum. Offentliga toaletter och omklädningsrum finns vid den västra delen av stranden.

Hitta hit

Kontakta Jönköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@jonkoping.seTel: 036-10 50 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-19Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:001.60.00.3Vindriktning 348grader
5:001.30.00.5Vindriktning 325grader
8:000.90.01.6Vindriktning 348grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Vättern erbjuder under gynsamma betingelser mycket goda möjligheter till bad centralt i Jönköping. Vätterstranden utgörs av en drygt 1,5 km lång sandstrand med stora gräsytor intill.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp

  Dagvattenutlopp. Vid stranden finns ett dagvattenutlopp i Vättern via en ledning som mynnar 60 m ut från stranden. Kombinerade avloppsledningar i området har en brädd till dagvattenledningen. Bräddningar sker vid intensiv nederbörd. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i nuläget.

  Föroreningens frekvens

  Bräddningar sker vid intensiv nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Pumpstation för avloppsvatten

  Pumpstation för avloppsvatten. Vid stranden finns en pumpstation som tar emot avloppsvatten från de östra stadsdelarna Pumpstationen pumpar avloppsvattnet till Simsholmens avloppsreningsverk vid Munksjön. Pumpstationen har ett nödutlopp i Vättern via en ledning som mynnar 165 m ut från stranden. Bräddningar sker vid intensiv nederbörd. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i nuläget.

  Föroreningens frekvens

  Bräddningar sker vid intensiv nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov men bör ske minst vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Nästa uppdatering: 2022-05-22

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidsförvaltningenAdress Box 1002, 561 24 HUSKVARNABesöks­adressDrottninggatan 19, HuskvarnaTelefon+46 703 04 05 51 (Daniel Karlsson)E-postdaniel.karlsson@jonkoping.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress Trädgårdsgatan 5, 551 89 JönköpingBesöks­adressVästra Storgatan 16, Juneporten, JönköpingTelefon+46 36 10 50 00E-postmiljo@jonkoping.se
Övrigt
Hemsidawww.jonkoping.seTelefon036-10 50 00E-postkontaktcenter@jonkoping.se