Örserumsbadet

Örserumsbadet är en badplats i Jönköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger i norra delen av sjön Ören, vid samhället Örserum. En ganska stor badplats med en brygga, sandstrand, lekplats samt ett utegym. Tillgång till toaletter finns.

Kontakta Jönköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@jonkoping.seTel: 036-10 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-08-09Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-07-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2021-06-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021:Utmärkt kvalitet
 2. 2020:Utmärkt kvalitet
 3. 2019:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
23:004.60.16.8Vindriktning 243grader
02:004.90.13.3Vindriktning 246grader
05:005.10.14.3Vindriktning 233grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Ören tillhör Röttleåns vattensystem och är belägen strax söder om samhället Örserum. Ören är en oligotrof - mesotrof sjö i en gravsänka, med en areal på 9,19 km2 och ett största djup på 35,8 m. Stränderna är mestadels bergiga och steniga förutom i norr där sand och lera påträffas. Sjön har en mycket hög biologisk funktion och innehar höga raritetsvärden. Den biologiska mångformigheten får anses som tämligen hög, främst beroende på den artrika fiskfaunan, den stora sjöytan och ett betydande hypolimnion samt en mångformig strand- och vattenvegetation. Sjön är utpekad som nationellt särskilt värdefullt vatten (natur och fiske). (2006). Ören bedöms ha ett högt naturvärde. Badets sandstrand är ca 100 meter lång. Brygga finns.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp

  Dagvattenutlopp. Öster om badplatsen finns ett dagvattenutlopp i Ören. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i nuläget

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Pumpstation för avloppsvatten

  Pumpstation för avloppsvatten. Öster om badplatsen finns en pumpstation som tar emot avloppsvatten från Örserum samhälle. Pumpstationen pumpar avloppsvattnet till Gränna avloppsreningsverk. I anslutning till pumpstationen finns ett nödutlopp som mynnar i Ören. Bräddningar sker vid intensiv nederbörd. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i nuläget

  Föroreningens frekvens

  Bräddningar sker vid intensiv nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov men bör ske minst vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Nästa uppdatering: 2022-05-22

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidsförvaltningenAdress Box 1002, 561 24 HUSKVARNABesöks­adressDrottninggatan 19, HuskvarnaTelefon+46 703 04 05 51 (Daniel Karlsson)E-postdaniel.karlsson@jonkoping.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress Trädgårdsgatan 5, 551 89 JönköpingBesöks­adressVästra Storgatan 16, Juneporten, JönköpingTelefon+46 36 10 50 00E-postmiljo@jonkoping.se
Övrigt
Hemsidawww.jonkoping.seTelefon036-10 50 00E-postkontaktcenter@jonkoping.se