Gränna Hamn, Badlagun

Gränna Hamn, Badlagun är en badplats i Jönköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Gränna badlagun bjuder på varmare vättervatten - perfekt för barnen. Lagunen ligger i Vättern, alldeles intill Gränna hamn. Lagunen har sandstrand, öar och lekställningar. Bredvid ligger Grännastrandens Camping och till Gränna centrum är det 700 meter. På utsidan av lagunen finns även en trappa ner i vattnet.

Hitta hit

Kontakta Jönköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@jonkoping.seTel: 036-10 50 00

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:000.60.02.7Vindriktning 103grader
5:000.10.02.7Vindriktning 107grader
8:00-0.30.02.0Vindriktning 108grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vättern har en yta av 1856 km2. Medeldjup 40 meter. Gränna badlagun är en konstgjord lagun (23 000 m2) som står i direkt förbindelse med Vättern och vattenomsättningen ökas genom pumpning. Vid lagunen finns en 300 meter lång sandstrand.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Dagvattenutlopp 1

  Dagvattenutlopp. Vid stranden finns ett dagvattenutlopp i Vättern. Kombinerade avloppsledningar i området har en brädd till dagvattenledningen. Bräddningar sker vid intensiv nederbörd. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

  Föroreningens frekvens

  Bräddningar sker vid intensiv nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 2. 2. Dike

  Dike. Längre upp i diket finns ett dagvattenutlopp samt en brädd från spillvattenledningar i området. Bräddningar sker vid intensiv nederbörd. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

  Föroreningens frekvens

  Bräddningar sker vid intensiv nederbörd.
  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 3. 3. Dagvattenutlopp 2

  Dagvattenutlopp. Vid stranden finns ett dagvattenutlopp i Vättern. Inga åtgärder bedöms nödvändiga.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

 4. 4. Badlagun

  Vid för låg vattenomsättning i badlagunen kan ett stort antal badande innebära en ökad bakteriell risk. Huvudmannen ska tillse att tillräcklig vattenomsättning sker i lagunen för att god vattenkvalité upprätthålls.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov men bör ske minst vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-04-28
Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Nästa uppdatering: 2022-05-22

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidsförvaltningenAdress Box 1002, 561 24 HUSKVARNABesöks­adressDrottninggatan 19, HuskvarnaTelefon+46 703 04 05 51 (Daniel Karlsson)E-postdaniel.karlsson@jonkoping.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress Trädgårdsgatan 5, 551 89 JönköpingBesöks­adressVästra Storgatan 16, Juneporten, JönköpingTelefon+46 36 10 50 00E-postmiljo@jonkoping.se
Övrigt
Hemsidawww.jonkoping.seTelefon036-10 50 00E-postkontaktcenter@jonkoping.se