Åsabadet

Åsabadet är en badplats i Jönköpings kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Åsabadet ligger vid Sörsjön i Norrahammar. Här finns rejäla gräsytor, brygga med hopptorn och en sandstrand. Även tillgång till toaletter finns. I skogen runt sjön finns vandringsleder, motionsspår och MTB-spår.

Kontakta Jönköpings kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: kontaktcenter@jonkoping.seTel: 036-10 50 00

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-09
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Upp­gift sak­nas
 • Vatten­temp­eratur: 17 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-08Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-11Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-06-13Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-2.60.02.4Vindriktning 47grader
5:00-2.60.02.1Vindriktning 43grader
8:00-2.70.02.0Vindriktning 42grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Sörsjön ingår i Tabergsåns vattensystem och är belägen strax norr om Tabergs samhälle. Stränderna är flacka - måttligt branta med en sparsam övervattensvegetation. Även flytbladsväxter förekommer. Sjön omges huvudsakligen av skogsmark med spridd fritidsbebyggelse. Badplatsen består av gräsytor och en ca 100 meter lång sandstrand. Brygga finns.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

 1. 1. Enskilda avlopp

  Enskilda avlopp med okänd status är belägna vid sjöns västra sida.

  Föroreningens frekvens

  Risk att föroreningen kommer ske ofta: Låg

Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

Uppdateringsfrekvens: Vid behov men bör ske minst vart fjärde år.
Senast uppdaterad: 2020-04-29
Uppdaterad av: Miljö- och hälsoskyddskontoret
Nästa uppdatering: 2022-05-22

Kontakta din kommun om du har frågor om:

 • provtagning vid en badplats
 • det går att bada
 • förbättringar av badvattenkvaliteten.
Ansvarig förvaltning på kommun
Verk­samhets­utövareKultur och FritidsförvaltningenAdress Box 1002, 561 24 HUSKVARNABesöks­adressDrottninggatan 19, HuskvarnaTelefon+46 703 04 05 51 (Daniel Karlsson)E-postdaniel.karlsson@jonkoping.se
Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
Till­syns­mynd­ighetMiljö- och hälsoskyddskontoretAdress Trädgårdsgatan 5, 551 89 JönköpingBesöks­adressVästra Storgatan 16, Juneporten, JönköpingTelefon+46 36 10 50 00E-postmiljo@jonkoping.se
Övrigt
Hemsidawww.jonkoping.seTelefon036-10 50 00E-postkontaktcenter@jonkoping.se