Mälaren, Kallhällsbadet

Mälaren, Kallhällsbadet är en badplats i Järfälla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badet ligger ca 500 m från Kallhälls pendeltågsstation. Stranden är av fin sand, 180 m lång med grunda stränder och två badbryggor.Gränsen norrut utgörs av kvartersmark för hus inom Bolinderområdet. Drygt 500 m norr om badet ligger två båtklubbar och en marina. 2011 har ingen av dem sugtömningsstation för båtlatrin. En av klubbarna har tömning av latrin, typ porta potti, i befintliga toaletter. Toaletterna är kopplade till spillvattennätet.

Kontakta Järfälla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tommy.brissman@jarfalla.seTel: 08-58028500

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2021: Otillräckligt provtagen
 2. 2020: Otillräckligt provtagen
 3. 2019: Otillräckligt provtagen
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
17:0018.00.04.8Vindriktning 172grader
20:0016.70.04.3Vindriktning 160grader
23:0015.80.02.9Vindriktning 151grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Kallhällsbadet ligger utmed Mälarens strand nära Kallhälls pendeltågsstation. Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av Mälarens Görvälnbassäng, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Mälaren omfattar ca 800 ha vattenyta inom kommunen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2021-07-13
  Uppdaterad av: Anneli Åstebro på uppdrag av Järfälla fritidscenter
  Nästa uppdatering: Vid behov eller vid förändringar som kan påverka badets status

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareJärfälla fritidscenterAdress -Besöks­adress177 80 JärfällaTelefon08-580 285 00E-postroger.vintemar@jarfalla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och bygglovsnämndenAdress Riddarplatsen 5Besöks­adress177 80 JärfällaTelefon08- 580 285 00E-postmiljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.jarfalla.seTelefon08-58028500E-posttommy.brissman@jarfalla.se