Mälaren, Görvälnsbadet

Mälaren, Görvälnsbadet är en badplats i Järfälla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Badplatsen ligger utmed stranden av Mälaren i Järfälla kommun. Stranden är av sand, cirka 200 m lång och badbryggor finns sommartid utlagda i en sluten form. Vattendjupet blir fort ca 1,5- 2 m bara 5 m ut från stranden.

Kontakta Järfälla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tommy.brissman@jarfalla.seTel: 08-58028500

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

 • Senaste provtillfälle: 2023-08-11
 • Vatt­en­prov: Tjän­ligt
 • Alg­före­komst: Ing­en blom­ning
 • Vatten­temp­eratur: 13 °C
Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
2:00-9.10.01.8Vindriktning 37grader
5:00-8.50.01.7Vindriktning 37grader
8:00-7.70.01.9Vindriktning 34grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Görvälnsbadet ligger utmed Mälarens strand i Järfälla kommun ca 5 km från centrum. Badet är en sandstrand på ca 200 m. Badet är klassat som ett EU-bad av Järfälla kommun enligt direktiv 2006/7/EG. Badet utgör en del av bassängen Görväln i Mälaren, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2023-06-21 och 2023-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2012-06-08
  Uppdaterad av: Anneli Åstebro på uppdrag av Järfälla fritidscenter
  Nästa uppdatering: Vid behov eller vid förändringar som kan påverka badplatsens status

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareJärfälla kommun Järfälla FritidscenterAdress 177 80 JärfällaBesöks­adress-Telefon08-580 285 00E-posteva.jonsson-jarnstad@jarfalla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och bygglovsnämndenAdress 177 80 JärfällaBesöks­adressRiddarplatsen 5Telefon08-58028500E-postmiljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.jarfalla.seTelefon08-58028500E-posttommy.brissman@jarfalla.se