Mälaren, Bruket

Mälaren, Bruket är en badplats i Järfälla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Förbi den höga skidbacken och Café Bruket ligger en liten badvik med en brygga. Här är det skönt att sig ett dopp efter några kilometers promenad i Görvälns naturreservat. Badplatsen ligger ca 5 km från Jakobsbergs centrum och består av en 10 m lång strand med en brygga. Normalt vattendjup ca 3 m ut därefter dyigare botten. Växtligheten utgörs av vass. Ca 20 m norr om badplatsen mynnar ett dike ut från Brukets skidbacke.

Hitta hit

Kontakta Järfälla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tommy.brissman@jarfalla.seTel: 08-58028500

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Nej

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
11:003.40.03.9Vindriktning 145grader
14:003.80.04.6Vindriktning 138grader
17:003.60.05.2Vindriktning 144grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Bruket är en badplats vid stranden av Mälaren, Järfälla kommun. Det är beläget på väg ut mot Görvälns slott och har en 10 m lång strand och något dyig botten. Badet är klassat som kommunalt bad av Järfälla kommun. Badet utgör en del av Mälaren- Görvälnbassängen.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt
  Senast uppdaterad: 2013-06-26
  Uppdaterad av: Anneli Åstebro på uppdrag av Järfälla fritidscenter
  Nästa uppdatering: Vid behov eller vid förändringar som kan påverka statusen av badplatsen

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareJärfälla fritidscenterAdress 177 80 JärfällaBesöks­adress-Telefon08 580 285 00E-posteva.jonsson-jarnstad@jarfalla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljö- och bygglovsnämndenAdress 177 80 JärfällaBesöks­adressRiddarplatsen 5Telefon08-580 285 00E-postmiljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.jarfalla.seTelefon08-58028500E-posttommy.brissman@jarfalla.se