Mälaren, Ängsjöbadet

Mälaren, Ängsjöbadet är en badplats i Järfälla kommun som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Ängsjöbadet ligger inom Ängsjö Friluftsområde vid Mälaren, cirka 4 km norr om Stäket i kommunens nordspets ligger Ängsjö friluftsgård och område. Inom området finns två badstränder. Den norra stranden där badprover tas ut är sandig och sträcker sig ca 50 m ut i sundets fåra. Längre ut finns risk för strömmande vatten.

Hitta hit

Kontakta Järfälla kommun om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: tommy.brissman@jarfalla.seTel: 08-58028500

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-24Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-12Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-08-26Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Klassificering pågår
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
0:000.30.03.6Vindriktning 359grader
3:00-0.10.03.4Vindriktning 355grader
6:00-0.30.03.4Vindriktning 354grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme.

Ängsjöbadet ligger i kommunens norra del utmed Mälaren i anslutning til ängsjö friluftsområde. Badet har en sandstrand på ca 50 m i norra delen av området. Det finns också en mindre badstrand vid ångbåtsbryggan. Badet är klassat somm ett EU-bad av Järfälla fritidscenter enligt direktiv 2006/7/EG. Badvattnet utgör en del av ytvatteförekomsten Lårstaviken i Mälaren med otillfredsaställande status, rapporterad enlligt ramdirektivet för vatten.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-15.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Vid behov om klassificeringen avviker från utmärkt. Badvattenklassificeringen för 2010: Utmärkt
  Senast uppdaterad: 2011-05-13
  Uppdaterad av: Anneli Åstebro
  Nästa uppdatering: Vid behov eller vid förändringar runt badplatsen eller om klassificeringen inte är utmärkt längre.

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareJärfälla fritidscenterAdress 177 80 JärfällaBesöks­adress-Telefon08- 580 285 00E-posteva.jonsson-jarnstad@jarfalla.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetJärfälla kommun, miljö- och hälsoskyddsavdelningenAdress 177 80 JärfällaBesöks­adressRiddarplatsen 5Telefon08-580 285 00E-postmiljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
  Övrigt
  Hemsidawww.jarfalla.seTelefon08-58028500E-posttommy.brissman@jarfalla.se